Loading...

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات سایت ویلابان

وب سایت ویلابان تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد. عضویت و اطلاعات وارد شده توسط اعضاء, در صورت عدم تطابق با این قوانین تشخیص داده شود, مشخصات و اطلاعات وارد شده توسط شخص مذکور, حذف میشود.
_ کاربران موظفند اطلاعات صحیح را در سایت ویلابان درج کنند. اطلاعات وارد شده بعد از تایید توسط سایت ویلابان و در صورت لذوم ویرایش یا حذف میشود.

_فعالیت سایت ویلابان درخصوص نشر آگهی های فروش ویلا_زمین و باغ  در تمام نقاط کشور میباشد.

_ سایت ویلابان تعهدی برای نگهداری فایل‌ها روی سرور ندارد و در شرایط خاص ممکن است فایل‌های اعضاء بدون اطلاع قبلی حذف گردند. فایل‌های ذخیره شده اعضاء در صورت عدم تطابق با قوانین سایت, بدون اطلاع به کاربر حذف می‌شوند.

_ هریک از اعضای ویلابان فقط می تواند یک حساب کاربری در ویلابان داشته باشد. در صورت مشاهده بیش از یک حساب کاربری، حساب‌های جدیدتر حذف خواهند شد.

_ اطلاعات وارد شده توسط اعضاء بعد از تایید توسط سایت ویلابان، نمایش داده می‌شود.